Referencer

Her er referencer som kan ses direkte via internettet

Tekst til Tale

Jeg har for MV-Nordic været med til at implementere en del produkter der understøtter tekst til tale vha syntetiske stemmer. Jeg har således været ansvarlig for implementering af grænsefladen til Windows (kaldet SAPI) for alle MV-Nordics stemmer og implementeret understøttelse af tekst til tale på MV-Nordics mobile platforme (iOS, Android og RT). Se IntoWords hjemmesiden hvor en trial licens kan downloades.

Derudover har jeg implementeret produktet "Danlæs", som understøtter oplæsning på hjemmesider uden brug af plugins (i modsætning til det konkurrerende produkt adgang for alle). Danlæskunder køber et abonnement så deres hjemmeside kan blive læst op. Se f.eks. http://www.dr.dk/nyheder/ligetil, www.fff.dk og www.foa.dk

Android dokumentoplæseren "SkanRead Mobile"

I 2010 vandt Dokumentoplæseren "SkanRead Mobile" til Android SmartPhone prisen som årets IT-hjælpemiddel. Se http://tekst.socialstyrelsen.dk/media/nyhedsbrev_nr_3_2010.pdf hvor jeg (på side 3) demonstrerer dokumentoplæseren for den daværende socialminister. På billedet i højre side viser jeg, sammen med en kollega, diplomet frem.

Matematikprogram

Jeg har for MV-Nordic og i samarbejde med formanden for matematiklærerforeningen udviklet et matematikprogram "Matematikhuset", beregnet til brug i folkeskolens 1-10 klasse

I 2013 har jeg konverteret programmet, så det er webbaseret (HTML 5), se https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/matematikhuset-web

Undervisning

Jeg har sammen med journalist Jette Friis O'Broin undervist i IT på en sommermedieskole i Tasiilaq, Grønland. En af resultaterne er en hjemmeside for hver af deltagerne hvor de kan præsentere dem selv, f.eks. i forbindelse med jobsøgning, se http://tasiilaq.jalk.dk. Hvis man klikker på en af eleverne, kan man se elevens hjemmeside og en lille film der præsenterer eleven. Elevernes hjemmeside har jeg lavet og filmene har jeg klippet sammen.

Videoredigering

Mit samarbejde med journalist Jette Friis O'Broin omfatter en lang række film som jeg har redigeret (med Mac programmet Final Cut Pro X). Her er nogle eksempler:

Livsrum

Kløverstierne

Skomageriet

Jeg har også udviklet en HTML 5 baseret player "Jetplayer" til visning af film og andet informationsmateriale. Se f.eks. Kliniske Retningslinjer hvor jeg også har redigeret filmene der indgår. Eksemplet indeholder en række informationsmateriale til studie af patienter der skal have foretaget hjerteoperation. Jeg har i playeren også implementeret en SMS tjeneste som patienter kan melde sig til.

Udviklingsværktøj til SDL

I 1994 startede jeg sammen med to kollegaer firmaet Cinderella ApS som sælger udviklingsværktøjer for programmeringssproget SDL (for info om SDL, se SDLs hjemmeside http://sdl-forum.org). Jeg har implementeret back-end delen af værktøjet, bestående af ca. 100.000 linjer C++ kode. En demo af værktøjet kan downloades fra www.cinderella.dk. Jeg solgte min andel af firmaet i 2011.

Jeg har desuden været meget aktiv i den internationale standardiseringen af SDL og deltaget i adskillige tværeuropæiske EU projekter omhandlende bredbåndstjenester ved brug af SDL. Hvis man f.eks. Googler "Anders Olsen SDL", kan man finde masser af referencer til artikler etc.

Endelig er jeg hovedforfatter til en engelsk lærebog om SDL (ISBN: 0 444 89872 7), se f.eks. http://bookbay.org/?p=66599